söndag 9 februari 2014

Viktig teaterföreställning och novellfilm om självskadebeteende, du kan vara med att utforma!

Hej!

Igår traff jag Maria Ljuslin och fick höra om hennes planar om ett mycket spännande kulturprojekt om självskadebeteende. Maria önskar belysa patienters egna erfarenheter av självskadebeteende, hon har enligt mig ett människosyn och hjärta som är på rätt plats!! En bättre vård och bättre bemötande av människor med självskadebeteende börjar ofta med att se just MÄNNISKAN bakom "problemet"..

Nu har DU chans att vara med att ge din berättelse, så att andra som ser projektet kan förstå bättre! Jobbar du själv med patienter med självskadebeteende är det också viktigt att du hjälper med detta!

Jag rekomenderar detta av hela hjärtat, din berättelse behövs!

Från maria, om projektet:

Ett större nationellt kulturprojekt söker dig som vill berätta om ditt självskadebeteende och dina erfarenheter från öppen- slutenpsykiatrin. Projektet baseras på intervjuer med personer som nu vårdas samt vårdats inom barn- och ungdomspsykiatrin och/eller vuxenpsykiatrin och kommer att beröra egna erfarenheter av metoder, omvårdnad, bemötande samt positiva och negativa upplevelser.
Vi söker även dig som jobbar/har jobbat inom samma område.
Intervjuerna transkriberas och ligger till grund för en mobil turnébaserad teaterföreställning samt en novellfilm. De personer som medverkar är i hög grad delaktiga med stort inflytande i projektet men namn och uppgifter behandlas strikt konfidentiellt.
Projektets syfte är ökad förståelse för individer med ett självskadebeteende och ökat medvetande när det gäller bemötande, synsätt och val av vårdmetoder.


För att delta, kontakta Maria Ljuslin; regissör och projektägare
mail: maria.ljuslin@gmail.com
Twitter:@maryblary
FB: Maria Ljuslin

Det du har upplevd eller upplever är viktigt att förmedla!

Kjetil

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar